Tygodniowy plan zajęć dla klas w roku szkolnym 2013/2014 /powrót do strony głównej /

 

Załącznik Nr  1 do Uchwały RP  Nr 21 2013/2014 z dnia 22.01.2014r.                            
    Kl. I A Kl. I B KI. II A Kl. II B KI. III A Kl. III B
poniedziałek naucz. przedm. sala naucz. przedm. sala naucz. przedm. sala naucz. przedm. sala NAUCZ. przedm. sala naucz. przedm. sala
1. 8.00 - 8.45 A.H. GEOGR 9       A.K. PLAST SW A.M. HIST 7 K.G. MAT 8 /M.P. /ANG /6
2. 8.55 - 9.40 A.M./W.W W-F/W-F   A.H. GEOGR 9 D.Z. POL 14 A.J./M.P. ANG/ANG 15/6 A.K. Z.ART SW K.G. MAT 8
3. 9.50 - 10.35 A.M. HIST 7 K.G. MAT 8 D.Z. POL 14 W.W. W-F   A.J./M.P. ANG/ANG 15/6 A.H. GEOGR 9
4. 10.45 -11.30 A.H. BIOL 9 A.J./M.P. ANG/ANG 15/6 K.G. MAT 8 D.Z. POL 14 K.P/W.W. INF(DZ)/W-F(CH) 16/ A.M. HIST 7
5. 11.40 -12.25 K.P. MAT 19 A.K. Z.ART. SW K.G. EDB 8 D.Z. POL 14 A.M. HIST 7 A.J./K.K. ANG/NIEM 6/L
6. 12.45 -13.30 A.J./K.K. ANG/NIEM 6/L K.P. Z.TECH 19 A.H. GEOGR 9 K.G. EDB 8 A.M. WOS 7 D.Z. POL 14
7. 13.35-14.20 K.P. Z.TECH. 19 K.G. G.WYCH. 8 A.M. HIST 7       D.Z. POL 14 M.B. /W-F(CH)**  
8. 14.25-15.10                               M.B. /W-F(CH)**  
wtorek
1. 8.00 - 8.45 K.P. MAT 14 M.CZ. POL 15 A.J./K.K. ANG/NIEM 6/L A.H. GEOGR 9 K.G. MAT 8 B.H. CHEM 19
2. 8.55 - 9.40 K.K./M.P. NIEM/ANG L/6 K.G. MAT 8 W.W. W-F   K.P. MAT 15 B.H. CHEM 19 D.Z. POL 14
3. 9.50 - 10.35 B.B. MUZ 9 B.H. CHEM 19 K.K/K.P. NIEM/INF L/16 A.J./M.P. ANG/ANG 15/6 D.Z. POL 14 M.B./W.W. W-F/W-F  
4. 10.45 -11.30 B.H. CHEM 19 B.B. MUZ 9 K.G. MAT 8 K.P./K.K. INF/NIEM 16/L A.J./M.P. ANG/ANG 15/6 M.B/W.W. W-F/W-F  
5. 11.40 -12.25 A.K. Z.ART. SW KS.M. REL 9 B.H. CHEM 19 K.K./K.P. NIEM/INF L/16 M.B./W.W. W-F/W-F   K.G. MAT 8
6. 12.45 -13.30 M.CZ. POL 15 A.J./M.P. ANG/ANG L/6 D.Z. POL 14 A.M. WOS 7 M.B./W.W. W-F/W-F   KS.M. REL 9
7. 13.35-14.20 /M.B. /W-F*   A.M./M.B. W-F/W-F*   KS.M. REL 9 B.H. FIZ 19 D.Z. G.WYCH 14 A.J./M.P. ANG/ANG L/6
8. 14.25-15.10 /M.B. /W-F*   A.M./M.B. W-FW-F*                          
środa
1. 8.00 - 8.45 A.J./M.P. ANG/ANG L/6 M.B. W-F(CH)   B.H. FIZ 19 K.P. MAT 15       K.G. MAT 8
2. 8.55 - 9.40 A.M. HIST 7 K.G. MAT 8 A.J./M.P. ANG/ANG L/6 W.W. W-F   B.H. FIZ 19 M.B./K.P. W-F(DZ)/INF(CH) /16
3. 9.50 - 10.35 M.CZ. POL 15 A.M. HIST 7 K.G. MAT 8 W.W. W-F   M.B./K.P. W-F(DZ)/INF(CH) /16 B.H. FIZ 19
4. 10.45 -11.30 B.H. FIZ 19 KS.M. REL 15 W.W. W-F   A.H. GEOGR 9 K.G. MAT 8 A.K. Z.ART. SW
5. 11.40 -12.25 KS.M. REL 9 M.CZ. POL 15 W.W. W-F   K.K./K.P. NIEM/IN.M L/16 A.H. GEOGR 9 A.M. HIST 7
6. 12.45 -13.30 A.M./W.W W-F/W-F   M.CZ. POL 15 K.P./K.K. INF/NIEM 16/L A.K. PLAST SW KS.M. REL 15 A.H. BIOL 6
7. 13.35-14.20 A.M./W.W W-F/W-F   A.K. WDZWR 9 K.K. NIEM/ L KS.M. REL 15 A.H. BIOL 9 K.P./ INF/ 16/
czwartek
1. 8.00 - 8.45 A.J./M.P. ANG/ANG 19/6 K.G. MAT 8 A.H. GEOGR 9 D.Z. POL 14 /K.K. /NIEM /L KS.M. REL 7
2. 8.55 - 9.40 M.CZ. POL 15 A.J./K.K. ANG/NIEM 19/L KS.M. REL 7 A.M. HIST 7 K.G. MAT 8 D.Z. POL 14
3. 9.50 -10.35 M.CZ. POL 15 K.K./M.P. NIEM/ANG L/6 A.H. BIOL 9 K.P. MAT 8 KS.M. REL 7 D.Z. POL 14
4. 10.45 -11.30 K.P./K.K. INN.M./NIEM 16/L M.CZ. POL 15 A.M. WOS 7 A.J./M.P. ANG/ANG 19/6 A.H. BIOL 9 K.G. MAT 8
5. 11.40 -12.25 K.K./K.P. NIEM./INN.M. L/16 A.H. BIOL 9 K.G. MAT 8 KS.M. REL 14 A.M. HIST 7 A.J./M.P. ANG/ANG 19/6
6. 12.45 -13.30 K.P. MAT 8 A.M. HIST 7 D.Z. POL 14 W.W. W-F   A.J./M.P. ANG/ANG 1L/6 B.H. CHEM 19
7. 13.35-14.20 KS.M. REL 9 A.M. W-F/   K.G./A.J. INN.M./ANG 16/L       D.Z. POL 14 K.K/ NIEM/ L/
piątek
1. 8.00 - 8.45 A.M. W-F/   M.CZ. POL 15 /K.G. /INN.M. 16 B.H. CHEM 19 K.K./ NIEM/ L/      
2. 8.55 - 9.40 M.CZ. POL 15 K.G./K.K. INN.M./NIEM 16/L A.M. HIST 7 A.H. BIOL 9 B.H.  CHEM 19 D.Z. POL 14
3. 9.50 - 10.35 M.CZ. G.WYCH. 15 K.K./K.G. NIEM/INN.M. L/16 W.W. W-F   B.H. FIZ 19 D.Z. POL 14 A.M. WOS 7
4. 10.45 -11.30 A.H. BIOL 9 B.H. FIZ 19 M.P. G.WYCH. 6 K.P/K.K INN.M./NIEM 16/L D.Z. POL 14 M.B./W.W. W-F/W-F  
5. 11.40 -12.25 K.P. MAT 8 A.H. BIOL 9 A.J./M.P. ANG/ANG L/6 D.Z. POL 14 M.B./W.W. W-F/W-F   A.M. G.WYCH. 7
6. 12.45 -13.30       A.M./M.B. W-F   B.H. FIZ 19 K.P. MAT 8       A.H. WDŻWR 9
7. 13.35-14.20       ./M.B. /W-F   A.H. WDZWR 9 K.P. G.WYCH. 16