Rejon szkoły              Opis: C:\Users\informatzka\Documents\strona2011\button.gif                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmuje swym działaniem młodzież w wieku 13 - 16 lat zamieszkałą w dzielnicy Dajtki przy następujących ulicach: Bartnicka, Bławatna, Chabrowa, Chłopska, Chmielna, Cyranki, Czajki, Czapli, Dożynkowa, Działkowa, Gronowa, Jęczmienna, Kąkolowa, Kłosowa, Konopna, Łubinowa, Makowa, Mewy, Nasienna, Ogrodnicza, Okrągła, Owocowa, Perkoza, Pługi, Pszenna, Rolna, Rybitwy, Rzepakowa, Sielska, Siewna, Strąkowa, Traktorowa, Widok, Włościańska, Zbożowa, Żniwna, Żytnia.

Statut Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie, ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM

Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są:

1.      z urzędu - absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych mieszkający w obwodzie Gimnazjum,

2.      na pisemną prośbę Rodziców (opiekunów prawnych) absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych mieszkający poza obwodem Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3.      w przypadku liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum Nr 14im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, listę przyjętych ustala na podstawie kryteriów, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,

4.      kryteria, o których mowa w ust.3 określa Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i podaje do wiadomości kandydatom w dniu składania prośby o przyjęcie do Gimnazjum.

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie na rok szk. 2014/2015

Informator dla szóstoklasisty dotyczący naboru

Link do elektronicznego naboru Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie